Skip to main content

Giải Đáp Phật Pháp 13.3.2011

Movies Preview

movies
Giải Đáp Phật Pháp 13.3.2011


Published March 13, 2011


Đây là phim DVD thời pháp thoại, GIẢI ĐÁP PHẬT PHÁP 13.3.2011, tại Chùa Tầm Nguyên I, tọa lạc tại Renton WA, USA.
mạng chùa www.ChuaTamNguyen.org.

Thầy Thích Thông Lai
18814 108th Ave SE
Renton, WA 98055
425-255-4798
ChuaTamNguyen@yahoo.com
www.ChuaTamNguyen.org


Producer www.ChuaTamNguyen.org
Audio/Visual sound, color
Language Vietnamese
Contact Information <br />Thầy Thích Thông Lai <br />18814 108th Ave SE <br />Renton, WA 98055 <br />425-255-4798 <br /><a href="mailto:ChuaTamNguyen@yahoo.com">ChuaTamNguyen@yahoo.com</a> <br /><a href="http://www.ChuaTamNguyen.org" target="_blank">www.ChuaTamNguyen.org</a>

comment
Reviews

There are no reviews yet. Be the first one to write a review.
SIMILAR ITEMS (based on metadata)
Community Spirituality and Religion
by www.ChuaTamNguyen.org
movies
eye 725
favorite 0
comment 0
Community Spirituality and Religion
by www.ChuaTamNguyen.org
movies
eye 74
favorite 0
comment 0
Community Spirituality and Religion
by www.ChuaTamNguyen.org
movies
eye 4,019
favorite 0
comment 0
Community Spirituality and Religion
by www.ChuaTamNguyen.org
movies
eye 629
favorite 0
comment 0
Community Spirituality and Religion
by www.ChuaTamNguyen.org
movies
eye 989
favorite 0
comment 0
Community Spirituality and Religion
by www.ChuaTamNguyen.org
movies
eye 356
favorite 0
comment 0
Community Spirituality and Religion
by www.ChuaTamNguyen.org
movies
eye 911
favorite 0
comment 0
Community Spirituality and Religion
movies
eye 748
favorite 0
comment 0
Community Spirituality and Religion
by www.ChuaTamNguyen.org
movies
eye 1,624
favorite 0
comment 0
Community Spirituality and Religion
by www.ChuaTamNguyen.org
movies
eye 1,122
favorite 0
comment 0